5S & Kontinuerlig Förbättring med Kasper och Sandra

5S – «HOLDE ORDEN OCH REDA» 

Bachelorgruppen består av studentene Kasper Peterson og Sandra Ryen fra innovasjon og prosjektledelse ved høgskolen i Østfold. Våren 2022 skal vi ha bachelorprosjekt hos Contiga AS, og vi er godt i gang! 

I perioden januar-juni skal vi jobbe med 5S og kontinuerlig forbedring i fabrikken plassert i Moss, da nærmere bestemt avdelingen bløtstøp og hall 4. Her skal vi jobbe tett sammen med operatørene og ledelsen for å sørge for at prosjektet får best mulig resultat. 

Produkt under härdningsprocess
Create your website with WordPress.com
Get started